دفتر کرج

اندیشه، فاز۲

دفتر تهران

خیابان شیراز جنوبی

ورود به سایت

مالیات ورزشکاران در سال 1402

به نظر شما آیا ورزشکاران رشته‌های مختلف ورزشی هم باید مالیات بدهند؟ بله، ورزشکاران حرفه‌ای یکی از گروه‌های پردرآمد جامعه هستند. درآمد آنها از طریق دستمزد، پاداش، حق پخش، اسپانسرینگ و سایر منابع حاصل می‌شود. با این حال، ورزشکاران نیز مانند سایر افراد مشمول پرداخت مالیات هستند که در این مقاله از آقای مالیات قصد داریم در مورد نحوه محاسبه و پرداخت مالیات ورزشکاران حرفه‌ای صحبت کنیم پس همراه ما باشید.

 

مالیات ورزشکاران در ایران

ورزشکاران باید از درآمدی که کسب می‌کنند، همانند سایر مشاغل، مالیات بر درآمد خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. حال برای توضیح بیشتر، به بخشنامۀ سازمان امور مالیاتی به شماره: 36693/200 مورخ: 1389/12/22 می‌پردازیم و نکات آن را شرح خواهیم داد. متن بخشنامه به قرار زیر است:

نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور یکسان‌سازی روش‌های اجرای عملیات مقرر می‌گردد:

۱. درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه‌ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می‌نمایند و حسب دستورالعمل‌های فدراسیون ذیربط، باشگاه‌های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی مابین را در کلیه امور ورزشی حرفه‌ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه‌ای مربوط ارسال و ثبت نمایند.

در این صورت اشتغال آنان به‌عنوان فعالیت حرفه‌ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.

۲. وجوهی كه ورزشكاران غیر حرفه‌ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیم‌های مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مـدت زمـان معین دریافت می‌نمایند، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده ۸۶ قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.

نظر به اینکه درخصوص نحوه تشخیص و مطالبه مالیات بر درآمد ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم‌های مختلف ورزشی و متمایز نمودن فعالیت‌های حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای اشخاص مذکور ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور یکسان‌سازی روش‌های اجرای عملیات مقرر می‌گردد:

۱. درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه‌ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می‌نمایند و حسب دستورالعمل‌های فدراسیون ذیربط، باشگاه‌های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی مابین را در کلیه امور ورزشی حرفه‌ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه‌ای مربوط ارسال و ثبت نمایند.

در این صورت اشتغال آنان به‌عنوان فعالیت حرفه‌ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.

۲. وجوهی كه ورزشكاران غیر حرفه‌ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیم‌های مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال به امور ورزشی از اشخاص حقیقی و حقوقی بر حسب مـدت زمـان معین دریافت می‌نمایند، مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مکلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده ۸۶ قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.

مالیات بر خانه خالی

خانه‌های خالی

مالیات بر خانه های خالی و چشم‌انداز آن در این مقاله به موضوع مالیات بر خانه های خالی خواهیم پرداخت.ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار در

مطالعه مطلب »
مالیات چیست-۴۸۵۷

مالیات چیست

مالیات یا Tax چیست؟ مالیات چیست؟ احتمالا شما نیز مثل اغلب افراد بارها این سوال را از خود پرسیده‌اید. اما واقعا مالیات چیست و چرا

مطالعه مطلب »
نقش حسابدار - 782

حسابداری استارت‌آپ

حسابداری استارت‌آپ‌ها اهمیت حسابداری در شرکت های استارتاپ به حسابداری در هر نهاد تجاری اهمیت ویژه ای داده می شود ، به خصوص برای کنترل

مطالعه مطلب »