دفتر کرج

اندیشه، فاز۲

دفتر تهران

خیابان شیراز جنوبی

ورود به سایت

قوانین کاربردی مالیات ها

قانون مالیات های مستقیم شامل ۲۷۳ ماده‌قانون می باشد که بعضی از مواد قانونی آن مانند مواد 54، 138، 143، 146، 169 و 251، بصورت مکرر آمده اند، بنابراین اشراف به همه آنها برای شروع کار شاید چندان ضروری نباشد. علاقمندان و جویندگان کار در حرفه حسابداری با مطالعه و به خاطرسپردن این ۶۰ ماده قانون مالیات های مستقیم می توانند شانس موفقیت خود را در مصاحبه های شغلی چند برابر کنند و شاغلین با فراگیری آنها امکان ارتقا شغلی خود را افزایش دهند.

justice-slide

دوستان حسابداری که جویای کار هستند و یا در شرکتها و موسسات مشغول کار حسابداری هستند هر چقدر قوانین مالیاتی و بخشنامه ها، آیین نامه و ضوابط اجرایی را بیشتر بدانند مطمئنا در پیشرفت شغلی و درآمدی آنها موثرتر خواهد بود، از اینرو آکادمی کیوان اسکندری برآن شده است تا مواد مالیاتی که هم اکنون بیشتر از سایر مواد قانونی دانستن آنها برای شروع و ادامه کار حسابداری لازم است را گردآوری و ارائه کند. بنابراین اگر به بعضی از مواد قانونی در این مبحث اشاره ای نشده است، دلیل بر کم‌اهمیت بودن آنها نیست بلکه درحال حاضر نیازی دیده نشده که اینجا آورده شوند.

بعضی ازسرفصل های قانون مالیاتهای مستقیم

1- اشخاص مشمول مالیات (حقیقی، حقوقی)
2- تکالیف قانونی مقرر در قانون مالیات های مستقیم
3- نرخهای مالیاتی مقرر در قانون
4- تشویقات و جرایم مالیاتی درصورت عدم اجرای قانون
5- مهلت های قانونی انجام تکالیف مالیاتی
6- مراجع رسیدگی مالیاتی

مواد قانونی و شرح مختصر موضوع ماده قانونی

ماده 1و 2: اشخاص مشمول و غیرمشمول مالیات
ماده 44: تعیین حق تمبر هر برگ چک ۲۰۰ ریال
ماده 45: از اوراق قرضه سفته،برات،فته طلب معادل نیم درهزار حقتمبر دریافت می‌شود
ماده 46: حق تمبر بارنامه، هوایی، دریایی، زمینی
ماده 48: حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه به قرار نیم‌درهزار ارزش اسمی و پرداخت آن ظرف ۲ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت، افزایش سرمایه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها
ماده 52: دریافت حق تمبر به جای الصاق و ابطال بر روی سفته و برات و بارنامه
ماده 52 و 53 و 54: تعیین درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می شود اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر ۲۵% استهلاک اجاره و هزینه ها
تبصره 9 ماده 53: مهلت پرداخت مالیات اجاره ۱۰ روز پس از کسر و پرداخت آن به امورمالیاتی
ماده 59: مالیات نقل وانتقال املاک غیرمنقول (زمین،آپارتمان، ساختمان وسرقفلی)
ماده 77: مالیات نقل و انتقالات ساختمانهای نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دوسال ازتاریخ صدورگواهی پایان کار آنها نگذشته باشد.
ماده 80: تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مالکین املاک تا ۳۰ روز پس ازانجام معامله و یا تا آخرتیرماه سال بعد.
ماده 81: معافیت مالیات بر درآمد حاصل ازکلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری پرورش ماهی، زنبور عسل، پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری
ماده 85،84،83،82: (مالیات بر درآمد حقوق (مالیات بر درآمدحقوق و معافیت سالیانه حقوق و مزایا
ماده 86: تکلیف کسر و پرداخت مالیات حقوق حداکثر تا پایان ماه بعد با تسلیم فهرستی از دریافت
کنندگان حقوق به اداره امور مالیاتی
ماده 91: حقوق و مزایای معاف از مالیات
ماده 92: بخشودگی 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
ماده 95،94 و 96: موضوع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل بند الف،ب،ج)
ماده 97: موارد علی الراس و تشخیص مالیات از طریق علی‌الراس و ابلاغ کتبی درخواست دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری و هیئت ۳ نفره حسابرسان منتخب سازمان امور مالیاتی کشور

تبصره ماده 100: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل را که میزان درآمد فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف مانند نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه‌ی اظهارنامه مالیاتی معاف کند.
ماده 103: تکلیف الصاق و ابطال تمبر وکلای دادگستری و سایر افرادی که وکالت قبول میکنند و جدول حق تمبر وکالت نامه برای دعاوی و اختلاف مالی
ماده 104: مالیات تکلیفی هر نوع کارمزد وحق الزحمه، به جز کارمزد های بانکی و کارمزد
معاملات بورسی و مهلت پرداخت به اداره امور مالیاتی
ماده 105: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکتها و موسسات)
ماده107: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص خارجی فعال در ایران

ماده 110: تکلیف تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و تعیین مهلت قانونی ارسال اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی
ماده 116،115،114: تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتهای منحله وتعیین تکلیف مالیاتی آنها پس از انحلال
ماده 131: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی
ماده 132: معافیت مالیاتی فعالیتهای تولیدی و معدنی با شرایط خاص
ماده 141: معافیت مالیاتی درآمدحاصل از صادرات محصولات
ماده 142: معافیت مالیات بر درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی
ماده 143: بخشودگی مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس کالا به فروش می‌رسند و شرکتهایی که سهام آنها در بورس و فرا بورس پذیرفته و معامله می شوند.
ماده 143 مکرر: مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها
ماده 145: معافیت سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت
ماده 147 و 148: هزینه های قابل قبول و موجه از نظر سازمان امور مالیاتی
ماده149-150 : نحوه محاسبه استهلاک دارائی های مشهود و نامشهود

ماده151: جدول نرخ استهلاکات دارائی های ثابت مشهود
ماده 152: قرائن مالیاتی برای محاسبه مالیات به طریق علی الراس
ماده 154: تعیین جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس
ماده 155: سال مالیاتی
ماده 169: تکلیف کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی که جهت نگهداری
حساب از طرف سازمان امور مالیاتی تعیین می شوند.
ماده 169 مکرر: اختصاص شماره اقتصادی به مودیان و تکلیف تسلیم فهرست معاملات به ادارات
امور مالیاتی و جرایم مقرر درصورت عدم اجرای قانون
ماده 189: جایزه خوش حسابی مالیاتی
ماده 190: جریمه تاخیر در پرداخت مالیات و تعیین شده و بخشودگی جرایم مالیاتی
ماده 192: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بند الف و ب ماده
۱۵ و درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی

ماده 193: جریمه عدم ارایه ترازنامه و حساب سود و زیان و جریمه رد دفاتر قانونی
ماده 197: جریمه عدم ارایه فهرست دریافت کنندگان حقوق و مزایا
ماده 199: جریمه 10درصد مالیات پرداخت‌نشده در موعد مقرر به همراه 2.5درصد جریمه مالیات پرداخت‌نشده در هر ماه
ماده 226: اجازه اصلاح اظهارنامه مالیاتی بردرآمدتسلیمی حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه اصلی
ماده 238: مهلت اعتراض به برگ تشخیص مالیات ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ
ماده 244: مرجع رسیدگی به اختلافهای مالیاتی(هیئت های 3نفره حل اختلافات مالیاتی)
ماده 251: درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی از مرجع شورای عالی مالیاتی
ماده 251 مکرر:درخواست رسیدگی به اختلاف مالیاتی در هیئت مرکب از سه نفر منتخب وزیر
امور اقتصادی و دارایی
ماده 252 و 260: مربوط به شورای عالی مالیاتی و تعداد اعضای شورا و وظایف آن
ماده 272: اجازه حسابرسی مالیاتی به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی کشور

برای کسب مشاوره دقیق‌تر و بهتر با آکادمی کیوان اسکندری تماس بگیرید.

با ما همراه باشید