دفتر کرج

اندیشه، فاز۲

دفتر تهران

خیابان شیراز جنوبی

ورود به سایت

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی با آکادمی حسابداری و مالیات کیوان اسکندری

خدمات حسابرسی

از آنجایی که برای رفع نیاز های حسابرسی خود به افراد کارشناس و حرفه ای که دارای مجوز ارائه در خدمات حسابرسی این امور هستند باید مراجعه کنیم و وجود اطلاعات مالی قابل اطمینان برای بقای هر شرکت و موسسه ای لازم است، پس این خدمات را باید با توجه بیشتری به موسسات حسابداری معتبر واگذار نمود.
معمولا اهداف تهیه کنندگان این اطلاعات مالی با اهداف استفاده کنندگان آن مغایر است.
بنابراین نیاز به وجود حسابرس مستقل در این زمینه بدیهی ست.
افرادی که با صداقت و توانایی حرفه ای خود بتوانند این اطلاعات را استخراج و به نحو مطلوب ارائه دهند.

 آکادمی حسابداری و مالیات کیوان اسکندری با استفاده از حسابداران برتر در این زمینه فعالیت دارد. این خدمات بیشتر برای ارائه گزارش به مجامع عمومی، بانکها و سایر سازمانهای دولتی می باشد.
خدمات حسابرسی، خدماتی است که برای اعتماد سازی استفاده کنندگان صورت های مالی توسط موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی انجام می شود. اعتبار صورت های مالی باید توسط اشخاص ثالث مورد بررسی قرار گیرد.تهیه صورتهای مالی در حسابرسی به عهده ی مدیریت واحد تجاری است و وظیفه حسابرس اجرای حسابرسی براساس استانداردهای حسابرسی و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی است.

اظهار نظر در حسابرسی شامل اظهار نظر مقبول، مردود، مشروط، و عدم اظهار نظر است.
این نوع حسابرسی بیشتر برای گزارشی است که مورد نیاز بانک‌ها برای اعتباردهی و مورد نیاز سازمان‌های دولتی و سازمان امور مالیاتی می‌باشد.
نوع دیگر حسابرسی، حسابرسی رعایت است که از انواع آن حسابرسی مالیاتی است که مورد استفاده واحدهای تجاری است.

حسابرسی عملیاتی نوع دیگیری از حسابرسی است که کمتر مورد استفاده قرار میگیرد.

برای کسب مشاوره دقیق‌تر و بهتر با آکادمی کیوان اسکندری تماس بگیرید.

با ما همراه باشید